De medezeggenschapsraad heeft vergaderd op 12 december

13 december 2019

De medezeggenschapsraad heeft op donderdag 12 december vergaderd.
Hierbij het verslag.

Recent heeft de MR weer vergaderd. In de vergadering hebben we stil gestaan bij het veiligheidsplan van Het Krijt. Begin 2020 zal de MR het pestprotocol (onderdeel van dit plan) gaan toetsen en bespreken.

De directeur heeft ons bijgepraat over de stand van zaken van de begroting 2020 en de voortgang van het huidige schooljaar in algemene zin. Er heerst meer rust op school in vergelijking met het voorgaande schooljaar; het verzuim onder het personeel is flink gereduceerd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019.

In de vergadering hebben we afscheid genomen van Marcel Prijs als lid van de oudergeleding. Wij danken hem voor zijn inzet de afgelopen 6 jaar. We zijn blij dat we in Jaap Verhoeff een opvolger hebben gevonden en wensen hem veel succes en plezier.

Namens de MR wens ik jullie allen alvast Fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe!

Gerben Bakker – ouder

Secretaris MR 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.